dr hab. Elżbieta Szczot prof. KUL
profesor KUL - Katedra Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego
Instytut Prawa Kanonicznego
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: elzbieta.szczot_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8360-4250