dr Elżbieta Kolbus
Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy dr - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: elzbieta.kolbus_usun_to@kul.pl