S. mgr Elżbieta Kardela
Starszy specjalista-animator - Sekcja Żeńskich Domów Studenckich
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: elzbieta.kardela_anti_spam@kul.pl