mgr Elżbieta Brzezina
Specjalista - Sekcja Rachuby Płac
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: elzbieta.brzezina_anti_spam@kul.pl