Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie – dyplom ze specjalności: formy użytkowe w 1993 roku. Ukończyła studia historii sztuki w KUL w 1999 roku, uzyskując tytuł magistra na podstawie pracy pt. Książka ozdobna – Ekslibris i grafika książki Zbigniewa Jóźwika, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Lechosława Lameńskiego, w ramach seminarium z historii sztuki nowoczesnej.

W latach 2002-2007 zatrudniona na stanowisku sekretarza Instytutu Historii Sztuki. W latach 2005-2007 roku doktorantka, od 1 października 2007 asystentka, od kwietnia 2010 adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz brytyjskiego Associaton of Art Historians.

W 2010 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki na podstawie rozprawy pt. Bohdan Kelles-Krauze (1885-1945) - między profesją i pasją. Życie i twórczość zapomnianego lubelskiego architekta i malarza, napisanej pod kierunkiem prof. Lechosława Lameńskiego - wyniki tych badań opublikowała w dwóch bogato ilustrowanych monografiach: Między profesją i pasją. Życie i twórczość Bohdana Kelles-Krauzego, zapomnianego lubelskiego architekta i malarza, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2010, ss. 280 oraz Projekty architektoniczne Bohdana Kelles-Krauzego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie i innych zbiorach archiwalnych, Archiwum Państwowe w Lublinie 2012, ss. 336.

 

 

Elżbieta Błotnicka-Mazur, PhD – art historian, assistant professor in the Department of Modern and Contemporary Art History, Institute of Art History, Faculty of Humanities at the John Paul II Catholic University of Lublin (Poland).

She graduated from the secondary school of fine arts in Nałęczów (1993), then she obtained her Master of Arts degree in art history at the Catholic University of Lublin (1999).

Her research interests include sculpture and architecture of the 20th century. She is currently pursuing a project focusing on the phenomena on the sculpture's edge in the 1960's Poland, as well as on the output of Adam Marczyński (1908-1885), a member of Kraków Group of artists.

She co-organises a periodic conference Paragone, devoted to sculpture, and is a co-editor of the publishing series under the same title. She is the authoress of two monographs about Bohdan Kelles-Krauze (1885-1945), the interwar Lublin architect and painter. She published i.a. in "Biuletyn Historii Sztuki", "Miejsce. Studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku", "Quart", "Roczniki Humanistyczne" and "Art Inquiry".

 

 

Ostatnia aktualizacja: 16.08.2019 12:08