Eliza Mazur
mgr Eliza Mazur
Kierownik działu - Dział Administracji Obiektami KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: eliza.mazur_anti_spam@kul.pl