Edyta Starzyńska
Kierownik Stołówki Studenckiej - Stołówka Studencka KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: edyta.starzynska_anti_spam@kul.pl