dziuba_z_psem_400

Urodziłam się w Lublinie. Jestem mężatką, mam dwie córki oraz psa rasy Shihtsu o wdzięcznym imieniu Nikodem, vel Nikuś (vide załączone zdjęcie).

 

W latach 1983-1988 studiowałam Filologię Klasyczną w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po otrzymaniu dyplomu rozpoczęłam pracę w Dziale Zbiorów Specjalnych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. W okresie pracy w Bibliotece ukończyłam podyplomowe studium bibliotekoznawstwa na UMCS w Lublinie.

 

 

curiositas_historia_rzymski

Od 1 października 1995 r. do maja 2014 r. byłam zatrudniona w Katedrze Łaciny Średniowiecznej i Nowożytnej Instytutu Filologii Klasycznej KUL.  Pracę doktorską pt. Wczesnorenesansowa historiografia polsko-łacińska. Studium historycznoliterackie, pisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Budzisza, obroniłam w 1998 r. Habilitację uzyskałam w 2006 roku na podstawie książki pt., Curiositas w Historii rzymskiej Wellejusza Paterkulusa. Obecnie jestem kierownikiem Katedry Filologii Klasycznej.

Od 1999 r. jestem członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Neolatynistycznego, Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Od 2014 r. pełnię zaszczytną funkcję przewodniczącej Komitetu Głównego Olimpiady Języka Łacińskiego.

 

Z MISH-em związana jestem od początku jego istnienia - jako tutor, a od 2006 roku pełniłam funkcję wicedyrektora Kolegium MISH; od 2012 r. jestem Dyrektorem Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych. Jestem także kolejną kadencję pełnomocnikiem Rektora ds. Akademii "Artes Liberales".

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 30.03.2016 11:39