mgr Donat Dutkiewicz
Asystent - Katedra Psychologii Osobowości
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: donat.dutkiewicz_anti_spam@kul.pl