Dominika Zarosińska

 

doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, absolwentka Nauk o Rodzinie KUL, asystent w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL. Wyróżniana w Konkursie na Najlepszego Studenta RP „Studencki Nobel” w latach 2012-2015. Współorganizator licznych konferencji i sympozjów naukowych, popularyzator nauki w ramach Uniwersytetu Otwartego KUL (w latach 2016 i 2019), Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim (2017), Lubelskiego Festiwalu Nauki w latach 2012-2019, prelegentka podczas licznych sesji na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, autorka i współautorka artykułów naukowych. Ekspert oceniający oferty zgłoszone do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, do dofinasowania w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 (od roku 2018).

Tytuł magistra psychologii uzyskała kończąc dwie specjalności: szkolną i kliniczną. Praca badawcza nosiła tytuł „Religijne zmaganie się a poczucie jakości życia u Anonimowych Alkoholików” i została wyróżniona. W trakcie studiów podjęła dodatkowo drugi kierunek, również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na Wydziale Teologii – Nauki o Rodzinie – które ukończyła również z wyróżnieniem, broniąc pracy pt. „Religijne zmaganie się a poczucie osamotnienia u podopiecznych hospicjów”. Rozprawę doktorską zatytułowała następująco: „Psychospołeczne uwarunkowania jakości i trwałości związków małżeńskich żon Anonimowych Alkoholików. Badania kobiet o różnym sposobie radzenia sobie z krzywdą”. Obecnie kształci się w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid w Krakowie, w ramach Podejścia systemowego w terapii rodzin. Jest także członkiem Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

adres e-mail służbowy: dominika.zarosinska@kul.pl

adres e-mail prywatny: dominika.zarosinska@gmail.com

Ostatnia aktualizacja: 17.04.2020 19:37