Dawid Soszyński

Kształtowanie wiejskich przestrzeni publicznych – ocena rozwiązań krajobrazowych w wybranych gminach Polesia Zachodniego
[Shaping the rural public places – Evaluation of landscape solutions in the selected communities of West Polesie region]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego (ISSN: 1896-1460)
Współautorzy: Barbara Sowińska-Świerkosz, Adam Gawryluk
Rok wydania: 2016
Tom: 34
Strony od-do: 149-162
Streszczenie: Praca prezentuje charakterystykę i ocenę inwestycji związanych z kształtowaniem krajobrazu wiejskich przestrzeni publicznych. Analizom poddano 43 obiekty położone na Polesiu Lubelskim, ukształtowane lub zmodernizowane w latach 2008-2015. Ocenę przeprowadzono w oparciu o zestaw kryteriów krajobrazowych decydujących o jakości miejsc publicznych. Zestaw ten obejmuje takie cechy jak: kameralność; dostępność; charakter krawędzi; obecność zieleni; obecność wody; obecność dominant i wyróżników krajobrazu; otwarcia i powiązania widokowe; obecność elementów negatywnych; tożsamość i tradycję lokalną; nieprostokreślność; charakter oświetlenia. Analizy te dały podstawę do wskazania głównych trendów w kształtowaniu krajobrazu miejsc publicznych, takich jak: brak kompleksowego podejścia do miejsca; brak powiązań z otoczeniem; pozorny powrót do tradycji; geometryzacja przestrzeni; unikanie zieleni wysokiej; poprawa stanu infrastruktury technicznej oraz pojawianie się działań oddolnych.
Słowa kluczowe: wiejskie miejsca publiczne, krajobraz wiejski, zagospodarowanie przestrzenne, estetyka krajobrazu, Polesie Zachodnie
Dostęp WWW: http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/34/9.soszynski.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dawid Soszyński and Barbara Sowińska-Świerkosz and Adam Gawryluk",
title = "Kształtowanie wiejskich przestrzeni publicznych – ocena rozwiązań krajobrazowych w wybranych gminach Polesia Zachodniego",
journal = "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego",
year = "2016",
pages = "149-162"
}

Cytowanie w formacie APA:
Soszyński, D. and Barbara Sowińska-Świerkosz and Adam Gawryluk(2016). Kształtowanie wiejskich przestrzeni publicznych – ocena rozwiązań krajobrazowych w wybranych gminach Polesia Zachodniego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 149-162.