Dawid Soszyński

Ilość czy jakość? Ocena fizjonomii krajobrazu nowopowstałych wiejskich przestrzeni publicznych na Polesiu
[Quantity or quality? The assessment of landscape physiognomy of the newly estabilished rural public space in Polesie region]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego (ISSN: 1733-4233)
Współautorzy: Barbara Sowińska-Świerkosz, Adam Gawryluk
Rok wydania: 2016
Tom: 13
Strony od-do: 90-97
Streszczenie: Artykuł prezentuje autorską metodę oceny fizjonomii krajobrazu wiejskich przestrzeni publicznych. Uwzględnia ona zarówno walory czysto estetyczne, jak i te, które wpływają na funkcjonalność, atrakcyjność i znaczenie danej przestrzeni dla użytkowników. Ocenie podlegają cechy, takie jak: kameralność, dostępność, charakter krawędzi, obecność zieleni, obecność wody, obecność dominant i wyróżników krajobrazu, otwarcia i powiązania widokowe, obecność elementów negatywnych, tożsamość i tradycja lokalna, nieprostokreślność, charakter oświetlenia. Metoda zastosowana została do oceny wybranych przestrzeni publicznych zrealizowanych w latach 2008–2015 na obszarze Polesia. Na podstawie przeprowadzonych analiz tylko 40% analizowanych miejsc oceniono jednoznacznie pozytywnie, 33% obojętnie i 27% pozytywnie. W artykule omówione zostały typy przestrzeni ocenione najwyżej i najniżej, a także cechy, które zadecydowały o tych ocenach. Ukazano w ten sposób generalne wady i zalety wszystkich realizacji a tym samym kierunki działań zmierzających do poprawy stanu przestrzeni wiejskiej.
Słowa kluczowe: wiejskie przestrzenie publiczne, krajobraz wiejski, waloryzacja krajobrazu, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie
Dostęp WWW: http://www.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/122994/edition/107231/content/quantity-or-quality-the-assessment-of-landscape-physiognomy-of-the-newly-established-rural-public-spaces-in-polesie-region-soszynski-dawid-sowinska-swierkosz-barbara-gawryluk-adamCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dawid Soszyński and Barbara Sowińska-Świerkosz and Adam Gawryluk",
title = "Ilość czy jakość? Ocena fizjonomii krajobrazu nowopowstałych wiejskich przestrzeni publicznych na Polesiu",
journal = "Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego",
year = "2016",
pages = "90-97"
}

Cytowanie w formacie APA:
Soszyński, D. and Barbara Sowińska-Świerkosz and Adam Gawryluk(2016). Ilość czy jakość? Ocena fizjonomii krajobrazu nowopowstałych wiejskich przestrzeni publicznych na Polesiu. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 90-97.