Dawid Soszyński

Landscape preferences of the lakeside villages’ residents: example of the West Polesie

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego (ISSN: 1733-4233)
Współautorzy: Barbara Sowińska-Świerkosz
Rok wydania: 2017
Tom: 14
Strony od-do: 124-130
Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki wywiadów częściowo skategoryzowanych, przeprowadzonych wśród mieszkańców dziewięciu nadjeziornych wsi Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Celem analiz było ukazanie, w jaki sposób mieszkańcy terenów wiejskich o wysokich walorach naturalnych postrzegają krajobraz własnej miejscowości i jakie są ich preferencje krajobrazowe. W artykule przedstawiono elementy krajobrazu, które zdaniem respondentów są najbardziej i najmniej atrakcyjne pod względem estetycznym i widokowym, najbardziej charakterystyczne oraz wyróżniające ich wieś. Zaprezentowano również zestaw cech i czynników decydujących o walorach krajobrazowych danego miejsca. Wyniki ukazują, że mieszkańcy przywiązują niewielkie znaczenie do estetyki swojej miejscowości. Wykazano również, że jeziora nie stanowią elementu zdecydowanie docenianego przez większość mieszkańców. Najważniejszą cechą miejsc decydującą o ich walorach estetycznych jest natomiast porządek i wyraźna dbałość gospodarza o miejsce. Najwyżej oceniane były miejsca lub obiekty nowe lub niedawno odnowione.
Słowa kluczowe: krajobraz wiejski, percepcja krajobrazu, przestrzenie nadjeziorne, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie
Dostęp WWW: http://www.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/123013/edition/107248/content/landscape-preferences-of-the-lakeside-villages-residents-example-of-the-west-polesie-soszynski-dawid-sowinska-swierkosz-barbaraCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dawid Soszyński and Barbara Sowińska-Świerkosz",
title = "Landscape preferences of the lakeside villages’ residents: example of the West Polesie",
journal = "Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego",
year = "2017",
pages = "124-130"
}

Cytowanie w formacie APA:
Soszyński, D. and Barbara Sowińska-Świerkosz(2017). Landscape preferences of the lakeside villages’ residents: example of the West Polesie. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 124-130.