Dawid Soszyński

Witalność przestrzeni publicznej na tle układów przestrzennych wsi podmiejskiej
[The vitality of public space on the background of spatial arrangement of suburban village]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich (ISSN: 1642-4689)
Współautorzy: Barbara Sowińska-Świerkosz
Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 50
Strony od-do: 185-196
Streszczenie: Witalność w odniesieniu do przestrzeni publicznej oznacza obecność użytkowników w przestrzeni, ich aktywność i relacje społeczne. Jest to podstawowa cecha definiująca przestrzeń publiczną, a jednocześnie decydująca o jej znaczeniu i jakości. W artykule zagadnienie witalności odniesiono do dwóch typów układu przestrzennego wsi podmiejskich, analizując tym samym ich wpływ na jakość przestrzeni publicznych. W badaniach zastosowano metodę mapowania behawioralnego, dostosowaną do badania obszarów wiejskich. Obserwacje różnych typów zachowań (koniecznych opcjonalnych, społecznych) prowadzono podczas nieregularnych kontroli w okresie 5 lat. Badanie miało na celu wykazanie różnic w funkcjonowaniu społecznym dwóch różnych typów przestrzeni wiejskiej: gminnej, wielofunkcyjnej wsi Spiczyn ze zwartą zabudową i wyraźnie wykształconym centrum oraz Kolonii Spiczyn z luźną zabudową o charakterze podmiejskiego osiedla mieszkaniowego. Przeprowadzone badania pozwoliły na ukazanie rodzaju, natężenia i zróżnicowania aktywności, typu użytkowników, udziału zachowań opcjonalnych i społecznych w ogólnej liczbie osób, a także wizytowalności przestrzeni publicznej (rozumianej jako ilość aktywności opcjonalnych i społecznych związanych z zatrzymaniem się w danym miejscu). Wyniki bardzo wyraźnie pokazują znaczenie układu przestrzennego zabudowy wiejskiej dla jakości relacji społecznych na wsi. Jako kluczowe czynniki decydujące o witalności przestrzeni autorzy wskazują rozmieszczenie i obecność obiektów usługowych, zwartość zabudowy sprzyjającą ruchowi pieszemu, złożony układ przestrzenny oraz obecność i właściwe zagospodarowanie miejsc sprzyjających zatrzymaniu się, rekreacji i spotkaniom.
Słowa kluczowe: wiejskie przestrzenie publiczne, witalność przestrzeni, układy ruralistyczne, wieś podmiejska, społeczność wiejska
Dostęp WWW: http://www.rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication?id=87527&tab=3
DOI: 10.7163/SOW.50.11Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dawid Soszyński and Barbara Sowińska-Świerkosz",
title = "Witalność przestrzeni publicznej na tle układów przestrzennych wsi podmiejskiej",
journal = "Studia Obszarów Wiejskich",
year = "2018",
number = "50",
pages = "185-196"
}

Cytowanie w formacie APA:
Soszyński, D. and Barbara Sowińska-Świerkosz(2018). Witalność przestrzeni publicznej na tle układów przestrzennych wsi podmiejskiej. Studia Obszarów Wiejskich, 50, 185-196.