Dawid Soszyński

DRUGIE DOMY W STRUKTURZE FUNKCJONALNO PRZESTRZENNEJ PODLASKIEJ WSI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN POWIATU HAJNOWSKIEGO
[SECOND HOMES IN THE FUNCTIONAL STRUCTURE OF THE PODLASIE COUNTRYSIDE ON EXAMPLE OF SELECTED COMMUNES OF THE HAJNOWSKI DISTRICT]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas (ISSN: 1732-5587)
Współautorzy: Adam Gawryluk, Wiesław Wańkowicz
Rok wydania: 2018
Tom: 1
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 105-117
Streszczenie: W ostatnich latach w Polsce obserwuje się wyraźny trend przekształcania zabudowy wiejskiej na domy letniskowe, nazywane drugimi domami. Drugie domy to domy lokalizowane na obszarach wiejskich. Są one wykorzystywane przede wszystkim w celach rekreacyjnych, głównie przez właścicieli i ich rodziny (Kowalczyk 1994). Powstawanie tego typu zabudowy jest wynikiem przekształceń funkcji obszarów wiejskich, zwłaszcza tam, gdzie zasoby przyrody nie są już wykorzystywane do celów rolniczych, lecz turystyczno – rekreacyjnych (Halfacree i Boyle 1998). Posiadanie drugiego domu jest wynikiem przemian społecznych związanych ze wzrostem zamożności społeczeństwa, zwiększeniem czasu wolnego i potrzebą wypoczynku na terenach atrakcyjnych przyrodniczo (Liszewski 1987, Liszewski 1991, Krysiak 2009). Rozwój drugich domów podnosi atrakcyjność terenów wiejskich, co przyciąga nowych mieszkańców zapobiegając depopulacji regionu, i podnosząc wpływy do lokalnego budżetu (Hidle i in. 2010, Adamiak 2012). W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań wpływu drugich domów na różne aspekty funkcjonowania obszarów wiejskich w trzech wybranych gminach powiatu Hajnowskiego. Szczególną uwagę zwrócono na lokalizację drugich domów i ich powiązań z istniejącą zabudową podlaskiej wsi. Badania wykazały, że lokalizacja drugich domów w dużej mierze jest uzależniona od występowania walorów przyrodniczych. Właścicielami drugich domów są głównie spadkobiercy (60%) poprzednich właścicieli, dla tego większość (89%) drugich domów to stare budynki wiejskie, zlokalizowane w miejscu istniejących wcześniej gospodarstw rolnych, i adaptowane do funkcji rekreacyjnej.
Słowa kluczowe: drugie domy, czynniki lokalizacji, gminy wiejskie
Dostęp WWW: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-9ad1c749-5519-4d1f-b466-3e89c2745998
DOI: 10.14597/INFRAECO.2018.1.1.007Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dawid Soszyński and Adam Gawryluk and Wiesław Wańkowicz",
title = "DRUGIE DOMY W STRUKTURZE FUNKCJONALNO PRZESTRZENNEJ PODLASKIEJ WSI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN POWIATU HAJNOWSKIEGO",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas",
year = "2018",
number = "1",
pages = "105-117"
}

Cytowanie w formacie APA:
Soszyński, D. and Adam Gawryluk and Wiesław Wańkowicz(2018). DRUGIE DOMY W STRUKTURZE FUNKCJONALNO PRZESTRZENNEJ PODLASKIEJ WSI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN POWIATU HAJNOWSKIEGO. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 1, 105-117.