Dariusz Żak

Wybrane aspekty zagrożeń w cyberprzestrzeni
[Selected aspects of threats in cyberspace]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Wybrane aspekty zagrożeń w cyberprzestrzeni
Miejsce: Tarnobrzeg