Duszpasterstwo parafialne wobec współczesnych wyzwań
[Parish pastoral work in view of contemporary challenges]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Duszpasterstwo wobec wyzwań XXI wieku
Miejsce: Toruń