Duszpasterstwo misyjne w nauczaniu papieża Franciszka
[Missionary pastoral work in the teaching of Pope Francis]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Duszpasterstwo w nawróceniu. Papieża Franciszka wskazania dla współczesnego duszpasterstwa
Miejsce: Lublin