Formacja prezbiterów do duszpasterstwa osób z niepełną sprawnością
[Formation of presbyters for the pastoral care of people with disabilities]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Teologia i Człowiek (ISSN: 1731-5638)
Rok wydania: 2021
Tom: 54
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 27-44
Streszczenie: Duszpasterstwo osób z niepełną sprawnością to forma działalności Kościoła, urzeczywistniającą posługę zbawczą Kościoła przez głoszenie takim ludziom słowa Bożego, działalność liturgiczną, posługę pasterską i świadectwo życia chrześcijańskiego. Specyfika niepełnosprawności i życia ludzi obarczonych nią wymaga odpowiedniego przygotowania prezbiterów do pracy z nimi. Formacja ludzka polega w tym przypadku na kształtowaniu cech charakteru potrzebnych do współpracy z ludźmi z niepełną sprawnością. Z kolei formacja duchowa zmierza do pogłębienia miłości pasterskiej na wzór Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza oraz postawy służebnej wobec takich osób. Celem formacji intelektualnej jest przekazanie potrzebnej wiedzy dotyczącej niepełnosprawności i ludzi, którzy zostali nią dotknięci, natomiast formacja pastoralna zmierza do pogłębiania odpowiednich postaw nabywania umiejętności duszpasterskich. Formacja prezbiterów do duszpasterstwa osób z niepełną sprawnością powinna mieć charakter całościowy i integralny.
Słowa kluczowe: formacja prezbiterów, formacja kapłańska, niepełnosprawność, niepełna sprawność, osoba z niepełną sprawnością, osoba z niepełnosprawnością, duszpasterstwo niepełnosprawnychCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dariusz Lipiec",
title = "Formacja prezbiterów do duszpasterstwa osób z niepełną sprawnością",
journal = "Teologia i Człowiek",
year = "2021",
number = "2",
pages = "27-44"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipiec, D. (2021). Formacja prezbiterów do duszpasterstwa osób z niepełną sprawnością. Teologia i Człowiek, 2, 27-44.