Formacja stała prezbiterów w świetle Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis „Dar powołania do kapłaństwa” z 8 grudnia 2016 r.
[The ongoing formation of presbyters in the light of the Ratio fundamentalis intitutionis sacerdotalis]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Ateneum Kapłańskie (ISSN: 0208-9041)
Rok wydania: 2018
Tom: 171
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 432-442
Streszczenie: Artykuł przedstawia koncepcję formacji stałej prezbiterów w świetle Ratio fundamentalis intitutionis sacerdotalis „Dar powołania do kapłaństwa” z 8 grudnia 2016 roku. W pierwszej części została ukazana relacja formacji początkowej i formacji stałej. Następnie autor skoncentrował się na celu formacji stałej, a w ostatniej części ukazał jej miejsca i formy. Zakończenie przedstawia podsumowanie przeprowadzonego wywodu i ocenę koncepcji stałej omówionej w artykule.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dariusz Lipiec",
title = "Formacja stała prezbiterów w świetle Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis „Dar powołania do kapłaństwa” z 8 grudnia 2016 r. ",
journal = "Ateneum Kapłańskie",
year = "2018",
number = "3",
pages = "432-442"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipiec, D. (2018). Formacja stała prezbiterów w świetle Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis „Dar powołania do kapłaństwa” z 8 grudnia 2016 r. . Ateneum Kapłańskie, 3, 432-442.