Moje zainteresowania badawcze od początku skupiały się na problemach szeroko rozumianej sztuki sakralnej. Koncentrowały się zwłaszcza na zagadnieniach związanych ze sztuką i kulturą Gdańska (mojego rodzinnego miasta) i Pomorza Gdańskiego, jak również miast hanzeatyckich, w których zjawiska artystyczne stanowią wynik różnorodności wyznań, narodowości oraz potrzeb i tradycji kulturowych ich mieszkańców. Specjalne miejsce wśród interesujących mnie kwestii z dziedziny historii sztuki kościelnej zajmuje ikonografia chrześcijańska, w tym także protestancka. 

Obecnie moje prace badawcze obejmują sztukę i kulturę nowożytnej Europy. Dotyczą one zarówno dzieł sztuki europejskiej znajdujących się poza granicami Polski, jak i tych, które zostały do Polski przywiezione, lub powstały w pracowniach artystów polskich, albo obcych działających w Polsce. Zajmuje mnie nie tylko forma, ale przede wszystkim treść dzieła sztuki i możliwości jej szerokiej interpretacji na szerokim tle ideowym. W moich badaniach ważną rolę odgrywa także związek słowa i obrazu, oraz inspiracje konkretnymi tekstami w konstruowaniu dzieła sztuki.

 

Ostatnia aktualizacja: 09.12.2020 14:02