2020


Redakcja naczelna publikacji naukowej2019


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Recenzja książki naukowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2018


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Organizacja konferencji krajowejKierownictwo złożonego projektu - organizacja krajowa


2015Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Organizacja konferencji


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejKierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN2014Hasło encyklopedyczne
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


Działalność odczytowa


2013


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2012
Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki
Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2011Artykuł w czasopiśmieWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


200820011997


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


19921986


Członkostwo w innej organizacji krajowej