2020




2019


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Recenzja książki naukowej




Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej



2018


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany





Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW



2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany








Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW





2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany






Organizacja konferencji krajowej



Kierownictwo złożonego projektu - organizacja krajowa


2015



Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej




Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Organizacja konferencji


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej



Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN



2014



Hasło encyklopedyczne




Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


Działalność odczytowa


2013






Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej




2012




Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki




Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2011



Artykuł w czasopiśmie



Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2008



2001



1997


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


1992



1986


Członkostwo w innej organizacji krajowej