dr hab. Bożena Kuklińska prof. KUL
adiunkt - Katedra Badań nad Sztuką od Starożytności do Współczesności
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: bozena.kuklinska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8659-1221