dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: bozena.iwaszkiewicz-wronikowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9499-9411