dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: bozena.iwaszkiewicz-wronikowska_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9499-9411