Prof. dr hab. Bogdan Szymanek, profesor zwyczajny (KUL) i nadzwyczajny (UW). Absolwent UMCS w Lublinie. Stypendysta Fulbrighta. Kierownik Katedry Współczesnego Języka Angielskiego KUL. Autor, redaktor i współredaktor 11 książek. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma "Word Structure" (Edynburg). Główne zainteresowania badawcze: teoria morfologii, typologia językowa, morfologia języka angielskiego i języków słowiańskich, semantyka, leksykologia.

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2018 15:11