2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2019

 • Problem gambling among male Polish prisoners: A study of prevalence and psychosocial factors
  [w:] AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF CRIMINOLOGY
 • Zaangażowanie kobiet w gry hazardowe – epidemiologia, korelaty, charakterystyka zjawiska
  [w:] Przegląd Psychologiczny
 • Środowisko rodzinne hazardzistów odbywających karę pozbawienia wolności – wyniki badań jakościowych
  [w:] Roczniki Teologiczne

 • Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie  Wygłoszenie referatu na konferencji


  2018  Wygłoszenie referatu na konferencji  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN
  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z budżetu państwa


  2016  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  Redakcja działu czasopisma naukowego

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


  2015  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie  Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych


  Redakcja działu czasopisma naukowego

  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym  Kierownictwo realizowanego projektu - budżet państwa  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim  2014


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  Redakcja naczelna czasopisma naukowego


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


  Organizacja konferencji krajowej


  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu państwa
  2013
  Redakcja naczelna czasopisma naukowego


  Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


  Redakcja naczelna publikacji naukowej


  Prezentacja na konferencji krajowej  Udział w dyskusji panelowej na konferencji  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2012  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


  Redakcja naczelna publikacji naukowej


  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2011


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Artykuł w czasopiśmie  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  Członkostwo w innej organizacji krajowej


  Udział w festiwalu nauki


  2010

  2009


  Artykuł w czasopiśmie
  Staż finansowany ze środków kraju członkowskiego UE


  Staż finansowany ze środków własnych


  2007


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  2006

 • Hazard patologiczny – choroba czy artefakt?
  [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
 • Od zabawy do zaburzenia, czyli kiedy granie staje się chorobą
  [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
 • Różne spojrzenia na jedno zaburzenie – uzależnienie od grania hazardowego w świetle teorii psychologicznych
  [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia

 • 2005  Książka naukowa nierecenzowana  2004