dr Beata Jazurek-Zenatti
adiunkt - Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: beata.jazurek-zenatti_anti_spam@kul.pl