dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
adiunkt - Katedra Historii Literatury Staropolskiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: barbara.niebelska-rajca_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0525-4547