dr hab. Barbara Kiereś prof. KUL
profesor KUL - Katedra Pedagogiki Rodziny
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: barbara.kieres_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7149-8673