• doktor (od 2011-04-12)
  • magister (od 1992-06-30)