Artur Hamryszczak

Doświadczenie zawodowe

2013 - redaktor naczelny półrocznika „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”.

2005 - asystent naukowy w Ośrodku Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL

2005-2013 - redaktor półrocznika „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”

2002-2005 - młodszy dokumentalista, a następnie dokumentalista w Ośrodku Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL

2002 - archiwista (stażysta) w Archiwum Państwowym w Lublinie

 

Redakcja czasopism

- Redaktor naczelny półrocznika „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” – od tomu 99 (2013)

Redaktor półrocznika „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” od tomu 84 (2005)

- Zastępca redaktora naczelnego Rocznika Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych „Archiva Ecclesiastica”– od tomu 10 (2017)

- Redaktor rocznika „Adhibenda” wydawanego przez Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze - od tomu 4 (2017)

 

Członkostwo w organizacjach

- Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

- Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych (od 2016 r. sekretarz Zarządu SAK)

 

Inne

Członek Rady Wydziału Teologii KUL jako przedstawiciel młodszych pracowników naukowych (2014-2018)

 

Zainteresowania badawcze

religijność indywidualna i zbiorowa (konfraternie), dzieje parafii, archiwistyka, biografistyka

 

Ostatnia aktualizacja: 07.05.2020 21:34