Artur Hamryszczak

60. lat Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych
[60 years of the Centre for Archives, Libraries and Church Museums]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: XII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
Miejsce: Piła