Artur Hamryszczak

o. Romuald Gustaw OFM – założyciel Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych
[Fr Romuald Gustaw OFM – the founder of the Institute of Church Archives, Libraries and Museums]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Problemy organizacji nowoczesnej biblioteki naukowej: konferencja w 40. Rocznicę śmierci dr hab. Romualda Gustawa OFM
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych, Biblioteka Uniwersytecka KUL