Artur Hamryszczak

Parafia i kościół w Zemborzycach w XVIII-XIX wieku
[The parish and church in Zemborzyce in the 18th and 19th centuries]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Współautorzy: Hubert Mącik
Rok wydania: 2016
Tom: 106
Strony od-do: 55-74
Streszczenie: Początki parafii w Zemborzycach, która powstała zapewne niedługo po lokacji wsi, sięgają początków XV wieku. W 1748 roku parafia zemborzycka obejmowała sześć miejscowości: Zemborzyce, Krężnica (filia), Trzeszkowice, Osmolice, Prawiedniki i Żabia Wola. Zamieszkiwalo ja ok. 2000 wiernych. W parafii funkcjonował szpital, który mieścił się w starym budynku. Do uposażenia parafii należały grunty orne, ogród, prawo połowu ryb na rzece Bystrzyca, browar oraz taberna, z prawem propinacji. W 1779 r., wybudowana została nowa plebania. W skład zabudowań gospodarczych wchodziły: budynek folwarku, spichlerz, stajnia, obora, wołownia, stajenki, oraz chlewy. Na placu kościelnym stał również budynek dla organisty. W 1784 roku wybudowano nowy budynek szpitala. W 1849 roku w skład zabudowań przy kościele wchodziły oprócz plebanii: dom czeladni, wikaria, szpital, karczma plebańska oraz budynki gospodarcze: stajnia, wozownia, spichlerz, obora i obszerne stodoły. Żaden z tych budynków nie zachował się do dnia dzisiejszego. Drewniany kościół zemborzycki zbudowano w 1717 r, na miejscu poprzedniego. Był on remontowany kilkukrotnie. Znajdował się on na wschód od obecnego kościoła, przy dawnej głównej drodze przez wieś, biegnącej nad Bystrzycą. Po wybudowaniu istniejącego dziś murowanego kościoła stara świątynia została w 1918 roku przeniesiona do Motycza k. Lublina. Zachowany do dziś neogotycki kościół murowany powstał w l. 1906-1907 roku wg projektu architekta z Radomia, Augusta Załuskiego.
Słowa kluczowe: : Zemborzyce, parafia, kościół parafialny, pleban, LubelszczyznaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Artur Hamryszczak and Hubert Mącik",
title = "Parafia i kościół w Zemborzycach w XVIII-XIX wieku",
journal = "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne",
year = "2016",
pages = "55-74"
}

Cytowanie w formacie APA:
Hamryszczak, A. and Hubert Mącik(2016). Parafia i kościół w Zemborzycach w XVIII-XIX wieku. Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 55-74.