Artur Hamryszczak

o. Romuald Gustaw OFM – założyciel Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych
[Fr Romuald Gustaw OFM – the founder of the Institute of Church Archives, Libraries and Museums. ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2016
Tom: 106
Strony od-do: 7-18
Streszczenie: O. Romuald Gustaw OFM, długoletni dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, był również inspiratorem powstania Ośrodka Archiwów Biblioteki i Muzeów Kościelnych. Ze względu na swoje kompetencje, na prośbę kard. Stefana Wyszyńskiego, organizował kursy zawodowe dla pracowników kościelnych bibliotek. Postanowiono wówczas powołanie przy Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, ośrodka, który zajmował by się bibliotekami, a z czasem archiwami i muzeami kościelnymi. W 1956 r. o. R. Gustaw przedstawił Episkopatowi Polski projekt powstania takiego ośrodka. Na jego też wniosek władze KUL, 20 grudnia 1956 r. zatwierdziły powstanie Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych, jako działu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. W 1958 r. po usamodzielnieniu się ośrodka, o. R. Gustaw został referentem sekcji bibliotecznej, którą to funkcję pełniał do śmierci. W 1957 r. był inicjatorem powstania organu wydawniczego ośrodka „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. W latach 1961-1972 był członkiem redakcji. Tom 23 z 1971 r. był dedykowany osobie o. R. Gustawa z okazji 60. rocznicy jego urodzin i 20-lecia pracy na stanowisku dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.
Słowa kluczowe: Biblioteka Uniwersytecka KUL, Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych, półrocznik „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, o. Romuald Gustaw OFM, kursy biblioteczneCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Artur Hamryszczak",
title = "o. Romuald Gustaw OFM – założyciel Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych",
journal = "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne",
year = "2016",
pages = "7-18"
}

Cytowanie w formacie APA:
Hamryszczak, A. (2016). o. Romuald Gustaw OFM – założyciel Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych. Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 7-18.