Artur Hamryszczak

Ks. prof. Marek Tomasz Zahajkiewicz (1934-2015) – dyrektor Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL
[Rev. prof. dr hab. Marek Tomasz Zahajkiewicz (1934-2015) –the director of the Institute of Church Archives, Libraries and Museums at the Catholic University of Lublin]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2015
Tom: 104
Strony od-do: 7-12
Streszczenie: Ks. prof. Marek Zahajkiewicz urodził się 18 lutego 1934 r. w Borysławiu. Zmarł 25 lipca 2015 r. w Lublinie. W 1956 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracę naukową w KUL, w Instytucie Historii Kościoła rozpoczął w 1965 roku. W 1967 r. uzyskał doktorat, w roku 1977 habilitację a w 1992 tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1978-2006 kierował Katedrą Historii Kościoła w Średniowieczu na Wydziale Teologii KUL. Był również dyrektorem Instytutu Historii Kościoła na Wydziale Teologii KUL (1983-2004). Od 1985 r. do 2006 r. pełnił funkcję dyrektora Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych oraz przewodniczącego Rady Naukowej półrocznika „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. W czasie swojego kierownictwa zorganizował m.in. kilkanaście konferencji naukowych z dziedziny archiwistyki, bibliotekarstwa i muzealnictwa kościelnego oraz utrzymał wysoki poziom naukowy półrocznika „Archiwa Bibliotek i Muzea Kościelne”, po odejściu redaktora naczelnego i założyciela pisma ks. prof. Stanisława Librowskiego.
Słowa kluczowe: ks. Marek T. Zahajkiewicz, Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych, półrocznik „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, przewodniczący Rady Naukowej, dyrektor Ośrodka ABMK, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IICytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Artur Hamryszczak",
title = "Ks. prof. Marek Tomasz Zahajkiewicz (1934-2015) – dyrektor Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL",
journal = "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne",
year = "2015",
pages = "7-12"
}

Cytowanie w formacie APA:
Hamryszczak, A. (2015). Ks. prof. Marek Tomasz Zahajkiewicz (1934-2015) – dyrektor Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL. Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 7-12.