Artur Hamryszczak

[Rec.:] Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805–2010, praca zespołowa pod red. H. Gapskiego, Lublin 2011, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ss. 297 (w tym 119 map i 19 wykresów)
[[Rev.:] The Historical Atlas of The Lublin (Arch)Diocese 1805-2010), praca zespołowa pod red. H. Gapskiego, Lublin 2011, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ss. 297 (w tym 119 map i 19 wykresów)]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Studia Geohistorica (ISSN: 2300-2875)
Rok wydania: 2014
Tom: 2
Strony od-do: 183-186
Słowa kluczowe: diecezja lubelska, archidiecezja lubelska, atlas historyczny