Artur Hamryszczak

Bibliografia zawartości półrocznika „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Tomy 1(1959) - 100 (2013)
[The bibliography of the contents of the semi-annual "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne ". Volumes 1 (1959) - 100 (2013)]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2014
Tom: 101
Numer czasopisma: 2014
Strony od-do: 5-91
Streszczenie: Pismo „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” powstało w 1959 r. jako organ wydawniczy Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych. Początkowo było kwartalnikiem, by od numeru 4 przekształcić się w półrocznik. Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był ks. prof. Stanisław Librowski. Podzielił on pismo na kilka działów tematycznych dotyczących: Ośrodka ABMK, czasopisma, archiwów, bibliotek, muzeów, nauk pomocniczych, hagiografii, materiałów biograficznych oraz zagadnień różnych. W latach 90. XX wieku wraz z kierownictwem kolejnych redaktorów zmieniała się również struktura periodyku. Od tomu 73 (200) półrocznik zawiera następujące działy tematyczne: sympozja, studia i materiały, recenzje i informacje, przegląd bibliograficzny. Ponieważ bibliografia zawiera artykuły, które ukazały się w numerach pisma przed ustaleniem aktualnej struktury przyporządkowano je do istniejących aktualnie działów.
Słowa kluczowe: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, półrocznik, ks. Stanisław Librowski, Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych, bibliografia, zawartość pismaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Artur Hamryszczak",
title = "Bibliografia zawartości półrocznika „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Tomy 1(1959) - 100 (2013)",
journal = "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne",
year = "2014",
number = "2014",
pages = "5-91"
}

Cytowanie w formacie APA:
Hamryszczak, A. (2014). Bibliografia zawartości półrocznika „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Tomy 1(1959) - 100 (2013). Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2014, 5-91.