Artur Hamryszczak

Stypendium rozwoju młodej kadry naukowej do 35 roku życia
[Scholarship development of young researchers and 35 years of age]

Stypendium finansowane przez uczelnię

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Wydział Teologii KUL