Artur Hamryszczak

[Recenzja]: Bp Mariusz Leszczyński, Księża Diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2020, ss. 1082
[[Review]: Bp Mariusz Leszczyński, Księża Diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2020, ss. 1082]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2021
Tom: 117
Strony od-do: 385-389
Słowa kluczowe: Lwów; archidiecezja lwowska; ekspatriacja; słownik biograficzny; II wojna światowa
Dostęp WWW: https://czasopisma.kul.pl/index.php/abmk/article/view/13415
DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.13415