Artur Hamryszczak

Fotografie w Archiwum Diecezji Łuckiej
[Photographs in the Archives of the Lutsk Diocese]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2021
Tom: 117
Strony od-do: 87-108
Streszczenie: Archiwum Diecezji Łuckiej, które jest przechowywane w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, ma charakter szczątkowy i gromadzi dokumentację wytworzoną od II wojny światowej do lat 60. XX wieku, czyli śmierci ordynariusza bpa Adolfa Szelążka w Zamku Bierzgłowskim w 1950 r., i późniejszej działalności księży łuckich. Cały zasób archiwum został opracowany po przewiezieniu go do Ośrodka ABMK. Miał on charakter rozsypu, dlatego prace inwentaryzacyjne były żmudne i długotrwałe. Opracowanie dokumentacji fotograficznej zgodnie z metodyka archiwalną wymagało m.in. identyfikacji osób, miejsc oraz daty wykonania. Aktualnie w zasobie Archiwum Diecezji Łuckiej znajdują się 434 zdjęcia, które wchodzą w skład 4 zespołów. Najwięcej fotografii znajduje się w zespole spuścizn oraz zbiorów ikonograficznych. W dwóch pozostałych zespołach: Wyższe Seminarium Duchowne w Łucku i Parafia katedralna w Łucku, zdjęcia stanowią marginalną liczbę dokumentacji nieaktowej. Fotografie uwieczniają duchowieństwo katolickie diecezji i biskupów łuckich oraz budynki sakralne (kościoły i cerkwie) czy też ważne wydarzenia społeczno-religijne. Są też zdjęcia o proweniencji świeckiej, przedstawiające m.in. Zakład Przyrodoleczniczy doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie. Zasób fotograficzny, tak jak i całe Archiwum Diecezji Łuckiej, nie jest udostępniany ze względu na stan fizyczny dokumentacji. Planowana jest digitalizacja całego zasobu archiwalnego i udostępnienie go w postaci cyfrowej.
Słowa kluczowe: fotografia, zdjęcia, opracowanie fotografii, archiwum kościelne, diecezja łucka, biskup Adolf Szelążek, Florentyn Czyżewski
Dostęp WWW: https://czasopisma.kul.pl/index.php/abmk/article/view/13292
DOI: 10.31743/abmk.13292Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Artur Hamryszczak",
title = "Fotografie w Archiwum Diecezji Łuckiej",
journal = "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne",
year = "2021",
pages = "87-108"
}

Cytowanie w formacie APA:
Hamryszczak, A. (2021). Fotografie w Archiwum Diecezji Łuckiej. Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 87-108.