Artur Hamryszczak

Biograficzne Muzeum Dom Pamięci św. Jana Pawła II w Kraczkowej i jego rola duszpastersko-pedagogiczna
[‘The John Paul II Memorial House’ Biographical Museum in Kraczkowa and Its Pastoral and Educational Role]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Biografistyka Pedagogiczna (ISSN: 2543-6112)
Rok wydania: 2021
Tom: 6
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 259-281
Streszczenie: Muzeum Dom Pamięci Jana Pawła II w Kraczkowej powstało w 2019 r. Jest to parafialne muzeum biograficzne, poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II, które ma charakter unikany w Polsce gdyż powstało przy wiejskiej parafii. Podstawą zbiorów jest kolekcja zgromadzona przez ks. proboszcza Mieczysława Biziora, dzięki życzliwości sekretarza papieskiego abpa Mieczysława Mokrzyckiego. Muzeum stanowi kolejny element upamiętniający papieża Polaka. Idea powołania placówki zrodziła się poprzez silny kult papieski w miejscowym kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa. W świątyni przechowywane są liczne artefakty-relikwie papieskie np. krzyż ze Stefkowej, trzymany przez Jana Pawła II podczas drogi krzyżowej w 2005 r. czy też naczynia liturgiczne i strój duchowny. Muzeum Dom Pamięci św. Jana Pawła II w Kraczkowej poprzez zgromadzone artefakty związane ze świętym patronem, stanowi element oddziaływania duszpasterskiego miejscowej parafii na wiernych. Placówka oprócz roli religijnej jest również centrum kulturalnym miejscowości. W budynku obok sal wystawienniczych znajdują się pomieszczenia różnych grup parafialnych oraz chóru i orkiestry „Nicolaus”, który uświetnia m.in. uroczystości w miejscowym kościele. W muzeum organizowane są lekcje muzealne i katechezy oraz okolicznościowe wystawy. Dzięki współpracy z miejscową Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II muzeum stanowi miejsce integralnego rozwoju dzieci i młodzieży w wartościach religijnych i patriotycznych.
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, muzeum kościelne, muzeum biograficzne, Kraczkowa, integralne wychowanie, działalność pedagogiczna
Dostęp WWW: http://www.biografistykapedagogiczna.pl/index.php/bp/article/view/251
DOI: 10.36578/BP.2021.06.54Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Artur Hamryszczak",
title = "Biograficzne Muzeum Dom Pamięci św. Jana Pawła II w Kraczkowej i jego rola duszpastersko-pedagogiczna",
journal = "Biografistyka Pedagogiczna",
year = "2021",
number = "2",
pages = "259-281"
}

Cytowanie w formacie APA:
Hamryszczak, A. (2021). Biograficzne Muzeum Dom Pamięci św. Jana Pawła II w Kraczkowej i jego rola duszpastersko-pedagogiczna. Biografistyka Pedagogiczna, 2, 259-281.