Artur Hamryszczak

Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL: historia i teraźniejszczość
[The Center of Archives, Libraries and Church Museums of the Catholic University of Lublin: history and present]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: "Nad złoto droższe". Archiwum Diecezjalne w Kielcach, jego dorobek i archiwa, jako depozyt tradycji i kapitał przyszłości
Miejsce: Kielce
Nazwa jednostki: Fundacja Wczoraj dla Jutra; Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Skarżysku-Kamiennej; Archiwum Diecezjalne w Kielcach