Artur Hamryszczak

Zbiory fotograficzne w Archiwum Diecezji Łuckiej
[Photographic collections in the Archives of the Lutsk Diocese]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Fotografie w archiwach kościelnych. Zasób-opracowanie-udostępnianie
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych