Artur Hamryszczak

Fotografie w archiwach kościelnych. Zasób-opracowanie-udostępnianie
[Photographs in church archives. Resource-Develop-Share]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych