Artur Hamryszczak

Robert Danieluk SJ, Lidia Potykanowicz-Suda, Kardynał Stefan Wyszyński współzałożyciel i protektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, Rzym 2020, ss. 88.
[Robert Danieluk SJ, Lidia Potykanowicz-Suda, Cardinal Stefan Wyszyński, co-founder and protector of the Pontifical Institute of Church Studies, Rome 2020, pp. 88]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2021
Tom: 115
Strony od-do: 569-572
Słowa kluczowe: Papieski Instytut Studiów Kościelnych; ks. Eugeniusz Reczek; ks. Hieronim Fokciński; Stefan Wyszyński; prymas Tysiąclecia; ABMK; Informatones
Dostęp WWW: https://czasopisma.kul.pl/abmk/article/view/12806
DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.12806