Artur Hamryszczak

Wprowadzenie dobrych praktyk wydawniczych w czasopiśmie humanistycznym na przykładzie periodyku „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”
[Introduction of good publishing practices in the humanities journal on the example of the periodical "Archiwa, Biblioteki i Muzeum Kościelne"]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Warsztaty dla redaktorów czasopism archiwalnych wydawanych przez Archiwa Państwowe
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych