Artur Hamryszczak

Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce wobec wyzwań współczesności
[Archives of the Catholic Church in Poland in the face of contemporary challenges]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN