Artur Hamryszczak

Tradycyjne sposoby ekspozycji w Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli
[Traditional ways of exposure at the Museum of the Children's Years of the Primate of the Millennium, Stefan Cardinal Wyszyński in Zuzela]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Permanent exhibitions in museums of the Roman Catholic Church. History and the present day.
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych