Artur Hamryszczak

Ekspozycje stałe w muzeach Kościoła rzymskokatolickiego. Historia i współczesność.
[Permanent exhibitions in museums of the Roman Catholic Church. History and the present day.]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych